70 përqind e të rinjve shqiptarë nën moshën 30 vjeç dëshirojnë të largohen sepse kanë humbur shpresën për një jetë të mirë në vendin e tyre. Por kush janë ata 30 përqind që qëndrojnë? Shtatë histori të njerëzve që kanë gjetur një arsye të mirë për të qëndruar.