Impressum

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Kjo faqe e internetit është produkt i Akademisë së Gazetarëve të Konrad-Adenauer-Stiftung, e krijuar gjatë Akademisë shqiptaro-gjermane të Gazetarëve nga 11 deri më 18 tetor 2018, në Pogradec dhe Tiranë.

Adresa:

Journalisten-Akademie

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Klingelhöferstr. 23

10785 Berlin

Drejtuesi: Dr. Marcus Nicolini (përgjegjës për përmbajtjen)

Tel.: +49 (0 30) 26996-3589

Fax: +49 (0 30) 26996-53589

E-Mail: journalisten-akademie@kas.de

http://www.kas.de/jona

Ekipi:

Drejtuesi i seminarit: Anorte Linsmayer

Tekstet shqip: Kai Schächtele dhe Alfred Lela

Organizimi dhe përkthimi: Klaudja Zerva

Web Design: Felix Heidecke

Teknika: Nina Romming

Autorët: Sindi Braho, Ariane Dreisbach, Johannes Drosdowski, Katharina Fiedler, Eva Gemmer, Fatjana Kazani, Ina Kila, Christoph Kürbel, Alesia Mansaku, August Modersohn, Sirma Molla, Loneta Progni, Tina Srowig, Jenida Vladi

Informacioni ligjor:

Sipas §28 BDSG kundërshtojmë çdo përdorim komercial dhe shpërndarjen e të dhënave tona.

Copyright:

Akademia e Gazetarëve të Konrad Adenauer-Stiftung e.V., Gjykata e Regjistrimit: Amtsgericht Bonn, Numri i regjistrimit: VR2539

Kjo punë është e licencuar sipas termave të "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Germany" CC BY-SA 3.0 DE. Disa zona të faqes së internetit përmbajnë imazhe që i nënshtrohen të drejtës së autorit të palëve të treta. Nëse nuk përmendet dicka tjetër, të gjitha markat tregtare në faqen e internetit mbrohen me ligj. Kjo faqe përmban lidhje me faqe të tjera interneti. Ofruesit e shërbimeve nuk janë përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve të tjera dhe nuk e përvetësojnë përmbajtjen e tyre (shih përgjegjësinë në përputhje me § 6 MDStV).

Mbrojtja ë të dhënave

Përdorimi i faqes sonë të internetit është i mundur pa dhënë informacione personale. Nëse në faqen tonë do të ketë të dhëna personale (p.sh, emri, adresa ose adresat e e-mailit), kjo bëhet, për sa mund të jetë e mundur, gjithmonë në bazë të vullnetit të lirë. Këto të dhëna nuk do t'u jepen palëve të treta pa miratimin tuaj. Ju lutemi kini parasysh që gjatë transmetimit të të dhënave në Internet (p.sh, kur komunikohet me e-mail) mund të ketë mangësi të sigurisë. Mbrojtja e plotë e të dhënave nga palët e treta nuk është e mundur. Kundërshtohet përdorimi i të dhënave të kontaktit të publikuara nga palët e treta për dërgimin e reklamave dhe materialeve informuese të pakërkuara. Operatorët e faqeve rezervojnë shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të informacioneve reklamuese, si spam e-mail.